Predsednik: Matej Vajda
Podpredsednica: Maruša Zalokar
Izvršni odbor: Marina Haralović, Maruša Zalokar, Matej Vajda
Nadzorni odbor: dr. Lea Šugman Bohinc, Majda Pučnik Rudl, Miran Možina
Disciplinska komisija: Darja Roškar, Ina Zlobko, Miran Možina
Blagajničarka: Maruša Zalokar
Predstavnica DSPS v Strokovnem svetu SKZP: Ksenija Širnik
Predstavnica DSPS v komisiji SKZP za podeljevanje diplom: mag. Marjana Velikanje
Predstavnik DSPS v Strokovnem svetu Sistemske enote SFU Ljubljana: Matej Vajda
Predstavnica Delovne skupine za pripravo Zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki deluje znotraj Strokovnega sveta SKZP: Darja Roškar