Predsednik: Matej Vajda
Podpredsednica: Maruša Zalokar
Izvršni odbor: Marina Haralović, Maruša Zalokar, Matej Vajda
Nadzorni odbor: dr. Lea Šugman Bohinc, Majda Pučnik Rudl, mag. Miran Možina
Disciplinska komisija: Darja Roškar, Ina Zlobko, mag. Miran Možina
Blagajničarka: Maruša Zalokar
Predstavnica DSPS v Strokovnem svetu SKZP: Ksenija Širnik
Predstavnica DSPS v komisiji SKZP za podeljevanje diplom: mag. Marjana Velikanje
Predstavnik DSPS v Strokovnem svetu Sistemske enote SFU Ljubljana: Matej Vajda