Predsednik: Matej Vajda
Podpredsednica: Maruša Zalokar
Izvršni odbor: Andreja Barbara Jaš, Maruša Zalokar, Matej Vajda
Nadzorni odbor: dr. Lea Šugman Bohinc, Majda Pučnik Rudl, mag. Miran Možina
Disciplinska komisija: Darja Roškar, Ina Zlobko, mag. Miran Možina
Blagajničarka: Špela Verbnik
Predstavnica DSPS v Strokovnem svetu SKZP: Jerneja Hribar Bukovič
Predstavnica DSPS v komisiji SKZP za podeljevanje diplom: mag. Marjana Velikanje
Predstavnik DSPS v Strokovnem svetu Sistemske enote SFU Ljubljana: Matej Vajda