Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije združuje sistemske psihoterapevte, ki jih zanima strokovni razvoj in profesionalno delovanje.

Namen Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije je širjenje strokovnih znanj iz sistemske psihoterapije in svetovanja, izmenjava izkušenj preko združevanja in povezovanja strokovnjakov s področja razvijanja medčloveških odnosov in duševnega zdravja.

Cilj Društva je povezati psihoterapevte in supervizorje, ki aktivno delujejo na področju strokovne pomoči klientom in sistemom v katerih klienti živijo in delujejo.

Društvo je namenjeno vsem, ki jih zanima lastno izobraževanje in supervizija na področju sistemske psihoterapije, in so zainteresirani za profesionalno delovanje v tej modaliteti.