Namen Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije je širjenje strokovnih znanj iz sistemske psihoterapije in svetovanja, izmenjava izkušenj prek združevanja in povezovanja strokovnjakov s področja razvijanja medčloveških odnosov in duševnega zdravja.

Naš cilj je povezati psihoterapevte in supervizorje, ki aktivno delujejo na področju ponujanja strokovne pomoči klientom in sistemom v katerih klienti živijo in delujejo.

Društvo je odprto za vse, ki jih zanima lastno izobraževanje in supervizija in so zainteresirani za profesionalno delovanje v tej modaliteti.

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu

»Vsak človek je enkraten. Zato moramo psihoterapijo prikrojiti enkratnosti posameznikovih potreb, ne pa ga skušati stlačiti v Prokrustovo posteljo hipotetičnih teorij o človeškem vedenju.«

Milton H. Erickson (1901-1980)

Možnost za vpis v enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije se s šolskim letom 2023/24 odpira v okviru ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda Dunaj (SFU Ljubljana) v sodelovanju z Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS).

Glavna cilja izobraževanja sta, da udeleženci po zaključku izobraževanja:

 • integrirajo osnovna znanja in veščine s področja hipnoze v svoje psihoterapevtsko delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove klinične prakse);
 • hipnozo uporabljajo za razvijanje učinkovitejše klinične prakse v kateremkoli psihoterapevtskem pristopu.

Poleg tega je namen izobraževanja:

 • popularizirati znanstveno utemeljeno hipnozo, hipnoterapijo in hipnopsihoterapijo v slovenskem prostoru;
 • širiti mrežo psihoterapevtov različnih psihoterapevtskih pristopov, ki pri svojem delu uporabljajo hipnozo ter širiti mrežo supervizije za uporabo hipnoze v psihoterapiji in za hipnopsihoterapijo.

Več informacij o vsebini, pogojih za vključitev v izobraževanje, načinu dela in obveznostih udeležencev izobraževanja, kraju in terminih ter obsegu izobraževanja, učiteljskem timu, vrednotenju itd. pa si lahko preberete v vabilu.

NAPOVEDNIK DOGODKOV 2023

Zima-pomlad 2023

 • Dva brezplačna predstavitvena seminarja o uporabi hipnoze v psihoterapiji, v sredo 22. 2. 2023 in 29. 2. 2023 od 18:00 do 21:00 (na SFU Ljubljana v predavalnici P6) – mag. Miran Možina (več informacij v vabilu)
 • Študijski dnevi SFU – predstavitev filma v režiji Božidarja Popoviča
  „Šapat vjetra zidove slama“ – april 2023

Predvideno:

 • Predstavitev Zaščita, varstvo ter psihoterapija otrok in mladostnikov- Nika Rebec (kriminalistka in specializantka POM) in Simona Mikec (direktorica Hiše otrok)
 • Seminar Delo z deli – mag. Miran Možina
 • Predstavitev Medgeneracijski prenos travme – dr. Katarine Možina
 • Predstavitev Travma, okrevanje in teorija življenjskega poteka – dr. Marino Kačič
 • Predstavitev Narativni pristopi in eksternalizacija ter dialoška praksa – Ana Jagrič
 • Seminar Tesnoba in strah: najnovejša spoznanja – mag. Miran Možina

Poletje 2023

 • Piknik sistemcev SFU & prijateljev, junij 2023
 • Poletna šola psihoterapije, avgust 2023