Namen Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije je širjenje strokovnih znanj iz sistemske psihoterapije in svetovanja, izmenjava izkušenj prek združevanja in povezovanja strokovnjakov s področja razvijanja medčloveških odnosov in duševnega zdravja.

Naš cilj je povezati psihoterapevte in supervizorje, ki aktivno delujejo na področju ponujanja strokovne pomoči klientom in sistemom v katerih klienti živijo in delujejo.

Društvo je odprto za vse, ki jih zanima lastno izobraževanje in supervizija in so zainteresirani za profesionalno delovanje v tej modaliteti.

Vodnik po psihoterapiji – za kliente!

Vabljeni k vpisu v specialistični študij sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana

Štiriletno izobraževanje je namenjeno vsem s končano psihoterapevtsko propedevtiko, socialnim delavcem, specialnim in socialnim pedagogom, zdravnikom, psihologom, vzgojiteljem in sorodnim poklicem. Delamo s posamezniki (odraslimi, mladostniki in otroki), pa tudi pari, družinami in skupinami, med drugim z uporabo analognih metod ter hipnoze, pa tudi vključevanje klientovih pomembnih bližnjih v obravnavo, upoštevanjem socialnega konteksta, iskanja zdravja, virov in moči, ter poudarjanja večih perspektiv, fokusa na sedanjost in prihodnost (ne le preteklost) ter usmerjenosti k rešitvam (ne le problemom).

Več o specializaciji iz sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana

NAPOVEDNIK DOGODKOV 2024

Pomlad 2024:

  • 6. junij: predstavitev sistemske psihoterapije – delavnica Narativni pristopi (Maruša Zalokar)
  • 17. junij: predstavitev sistemske psihoterapije – predavanje Moja sistemska psihoterapija, pot specializanta od propedevtike do zaključnega izpita (Matej Vajda)

Predvideno – jesen 2024:

  • mini seminar Delo s kipi – Maruša Zalokar in Miran Možina
  • predstavitvena delavnica hipnoze
  • predstavitev uporabe povratnih informacij klientov v psihoterapiji – Matej Vajda

Enoletno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu

>> Tudi v 2024-25! <<

»Vsak človek je enkraten. Zato moramo psihoterapijo prikrojiti enkratnosti posameznikovih potreb, ne pa ga skušati stlačiti v Prokrustovo posteljo hipotetičnih teorij o človeškem vedenju.«

Milton H. Erickson (1901-1980)

Možnost za vpis v enoletno osnovno in nadaljevalno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu se s šolskim letom 2024/25 ponovno odpira v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za psihoterapijo (SIP) ljubljansko podružnico Univerze Sigmunda Freuda Dunaj (SFU Ljubljana) ter Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS).

Brezplačni informativni seminar, ki ga bosta vodila mag. Miran Možina in Maruša Zalokar, bo potekal v sredo 20. marca 2024 od 18. do 21. ure na SFU Ljubljana, predavalnica P7.

Informativna seminarja sta namenjena predstavitvi teoretičnih vsebin enoletnega izobraževanja in praktični demonstraciji uporabe hipnoze v psihoterapiji, tako da se bodo kandidati za izobraževanje lahko bolj informirano odločili za morebitno vključitev.

>> Več informacij o osnovnem izobraževanju

>> Več informacij o nadaljevalnem izobraževanju