Namen Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije je širjenje strokovnih znanj iz sistemske psihoterapije in svetovanja, izmenjava izkušenj prek združevanja in povezovanja strokovnjakov s področja razvijanja medčloveških odnosov in duševnega zdravja.

Naš cilj je povezati psihoterapevte in supervizorje, ki aktivno delujejo na področju ponujanja strokovne pomoči klientom in sistemom v katerih klienti živijo in delujejo.

Društvo je odprto za vse, ki jih zanima lastno izobraževanje in supervizija in so zainteresirani za profesionalno delovanje v tej modaliteti.

Enoletno izobraževanje iz uporabe Reke življenja in analognih metod v psihoterapiji in svetovanju

V okviru ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani z Dunaja (SFU Ljubljana) v sodelovanju z Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS) odpiramo vpis v izobraževanje, namenjeno psihoterapevtom in študentom psihoterapije vseh pristopov, pa tudi psihiatrom, psihologom, socialnim delavcem, socialnim pedagogom, zdravnikom in psihosocialnim svetovalcem.

Program enoletnega izobraževanja bo potekal v skupini z najmanj 12 do največ 18 udeleženci v oblikah skupinskih srečanj (predavanja, mini seminarji, vaje, supervizija), večdnevnih blok seminarjev, supervizij v živo, vaj in intervizij s kolegi v študijskih trojicah, osebne izkušnje in prakse s klienti pod supervizijo.

Prvo, uvodno srečanje bo predvidoma maja ali junija 2023 (točen datum bo sporočen naknadno, potem ko bodo zbrane prijave). Namenjeno bo uvodnemu predavanju s predstavitvijo vsebin in pogojev izobraževanja ter oblikovanju skupine udeležencev izobraževanja. Določeni bodo tudi termini skupinskih srečanj in blok seminarjev. Redni proces izobraževanja na blok seminarjih in skupinskih srečanjih bo stekel s septembrom 2023 s prvim blok seminarjem in se bo zaključil s skupinskim srečanjem junija 2024.

Brezplačni predstavitveni seminarji:

 • Četrtek, 16. februarja 2023, od 18.00 do 21.00 (vodi Božidar Popović)
 • Četrtek, 23. marca 2023, od 18.00 do 21.00 (vodi Miran Možina)

Vodja študija je as. Božidar Popović, dr. med., spec. psihiater, psihoterapevt, supervizor; učiteljski in supervizorski tim pa sestavljajo:

 • As. dr. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, psihoterapevt, supervizor
 • Dr. Katarina Možina, univ. dipl. soc. del, psihoterapevtka, supervizorka
 • Mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater, psihoterapevt, supervizor
 • Jerica Penko, mag. pth., psihoterapevtka, supervizorka
 • Zlatko Vršič, univ. dipl. soc. ped., psihoterapevt, supervizor

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo udeleženci prejeli diplomo za uporabo modela Reke življenja v svoji praksi in naziv Praktik Reke življenja in analognih metod 1. stopnje.

Prijave in dodatne informacije o izobraževanju

Skrajni rok za oddajo prijave je 30. april 2023. Za zgodnje prijave do 28.februarja 2023 bo v primeru sprejema v izobraževanje udeležencem priznan 10% popust.

Prijave sprejemamo na tej povezavi.

Za dodatne organizacijske informacije je na voljo Neža Kožar, e-pošta: neza.kozar@sfu-ljubljana.si, tel. 040250559

Za dodatne vsebinske informacije je na voljo Elizabeta Paič Dornik, liza.paic@gmail.com, 068 941 989.

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu

»Vsak človek je enkraten. Zato moramo psihoterapijo prikrojiti enkratnosti posameznikovih potreb, ne pa ga skušati stlačiti v Prokrustovo posteljo hipotetičnih teorij o človeškem vedenju.«

Milton H. Erickson (1901-1980)

Možnost za vpis v enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije se s šolskim letom 2023/24 odpira v okviru ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda Dunaj (SFU Ljubljana) v sodelovanju z Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS).

Glavna cilja izobraževanja sta, da udeleženci po zaključku izobraževanja:

 • integrirajo osnovna znanja in veščine s področja hipnoze v svoje psihoterapevtsko delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove klinične prakse);
 • hipnozo uporabljajo za razvijanje učinkovitejše klinične prakse v kateremkoli psihoterapevtskem pristopu.

Poleg tega je namen izobraževanja:

 • popularizirati znanstveno utemeljeno hipnozo, hipnoterapijo in hipnopsihoterapijo v slovenskem prostoru;
 • širiti mrežo psihoterapevtov različnih psihoterapevtskih pristopov, ki pri svojem delu uporabljajo hipnozo ter širiti mrežo supervizije za uporabo hipnoze v psihoterapiji in za hipnopsihoterapijo.

Več informacij o vsebini, pogojih za vključitev v izobraževanje, načinu dela in obveznostih udeležencev izobraževanja, kraju in terminih ter obsegu izobraževanja, učiteljskem timu, vrednotenju itd. pa si lahko preberete v vabilu.

NAPOVEDNIK DOGODKOV 2023

Zima-pomlad 2023

 • Dva brezplačna predstavitvena seminarja o uporabi Reke življenja in drugih analognih metod, v četrtek, 16. 2. 2023 (vodi Božidar Popović) in 23. 3. 2023 (vodi Miran Možina) od 18:00 do 21:00 na SFU Ljubljana (več informacij tukaj)
 • Dva brezplačna predstavitvena seminarja o uporabi hipnoze v psihoterapiji, v sredo 22. 2. 2023 in 29. 2. 2023 od 18:00 do 21:00 (na SFU Ljubljana v predavalnici P6) – mag. Miran Možina (več informacij v vabilu)
 • Študijski dnevi SFU – predstavitev filma v režiji Božidarja Popoviča
  „Šapat vjetra zidove slama“ – april 2023

Predvideno:

 • Predstavitev Zaščita, varstvo ter psihoterapija otrok in mladostnikov- Nika Rebec (kriminalistka in specializantka POM) in Simona Mikec (direktorica Hiše otrok)
 • Seminar Delo z deli – mag. Miran Možina
 • Predstavitev Medgeneracijski prenos travme – dr. Katarine Možina
 • Predstavitev Travma, okrevanje in teorija življenjskega poteka – dr. Marino Kačič
 • Predstavitev Narativni pristopi in eksternalizacija ter dialoška praksa – Ana Jagrič
 • Seminar Tesnoba in strah: najnovejša spoznanja – mag. Miran Možina

Poletje 2023

 • Piknik sistemcev SFU & prijateljev, junij 2023
 • Poletna šola psihoterapije, avgust 2023