Vabljeni k vpisu v specialistični študij sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana

Štiriletno izobraževanje je namenjeno vsem s končano psihoterapevtsko propedevtiko, socialnim delavcem, specialnim in socialnim pedagogom, zdravnikom, psihologom, vzgojiteljem in sorodnim poklicem. Delamo s posamezniki (odraslimi, mladostniki in otroki), pa tudi pari, družinami in skupinami, med drugim z uporabo analognih metod ter hipnoze, pa tudi vključevanje klientovih pomembnih bližnjih v obravnavo, upoštevanjem socialnega konteksta, iskanja zdravja, virov in moči, ter poudarjanja večih perspektiv, fokusa na sedanjost in prihodnost (ne le preteklost) ter usmerjenosti k rešitvam (ne le problemom).

Več o specializaciji iz sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana