Terapevtska skupina za odrasle

posted in: Uncategorized | 0

Spletna stran: www.mi-vsi.si.

Terapevtska skupina je varen prostor zaupnosti, v katerem lahko člani, podobno kot v individualni terapiji, razvijajo svoje potenciale, spoznavajo svoje vzorce doživljanja, čustvovanja, mišljenja in vedenja, ter premagujejo svoje duševne težave in stiske. Skozi odnose in komunikacijo v skupini, se lažje učimo drugačne, učinkovitejše komunikacije in izražanja svojih čustev, ter preko ostalih članov skupine, prepoznavamo vzorce, ki nas ovirajo v vsakodnevnem življenju in nam onemogočajo vzpostavljanje boljšega odnosa do sebe in drugih.
V Ljubljani in Škofji Loki bo začela delovati terapevtska skupina, ki lahko spodbudi vaš osebni razvojni proces.
Srečanja bodo potekala enkrat tedensko v malih skupinah (minimalno 5 članov/ic) na dveh lokacijah in sicer v Škofji Loki (Mi vsi-inštitut, Virmaše 100) vsako drugo sredo od 18.00 do 20.00 ure ter v Ljubljani (Resljeva cesta 30) vsak drug ponedeljek od 17.00 do 19.00 ure.
Prvo srečanje v Škofji Loki bo 27.2. 2019 ob 17.00 uri in v Ljubljani 25.2.2019 ob 17.00 uri.

Vodji skupinskih srečanj v Škofji Loki:
Vršič Zlatko, prof. soc. ped., sistemski psihoterapevt (zlatko@mi-vsi.si)
Mateja Pogačnik specializantka gestalt psihoterapije (mateja_pogacnik@t-2.net) (http://www.u2up.net/gtmp/, http://drustvo-kakonaprej.si/kdo-smo/)

Vodji skupinskih srečanj v Ljubljani :
Vršič Zlatko prof. soc. ped., sistemski psihoterapevt (zlatko@mi-vsi.si)
Katja Lesar specializantka psihodinamske psihoterapije(katja.lesar@gmail.com)

Cena za posamezno srečanje znaša 25,00 eur in se poravna za tekoči mesec oziroma za vsaj 2 srečanji v naprej.
Zbiranje prijav za terapevtsko skupino v Škofji Loki in Ljubljani je možno po elektronski pošti najkasneje do vključno 10.2.2019 pri enem od vodij srečanj.

Po prijavi bo z vsakim kandidatom opravljen brezplačni individualni pogovor v smislu oblikovanja želenega terapevtskega cilja.

Odgovor