Marina Haralovič, specializantka sistemske psihoterapije

Delujem v Kamniku, Šutna 24

Dobite me na telefon 051 650-192 ter elektronski naslov marina.psihoterapija@arkada-int.si

Delam z odraslimi individualno, partnersko, družinsko in skupinsko psihoterapijo

Pri delu uporabljam hipnozo ter narativni pristop

Žan Rojc, specializant sistemske psihoterapije

Delujem v Ljubljani, Cankarjeva 9

Dobite me na telefonu 031 725-031 in elektronski pošti zan.rojc@gmail.com

Delam z odraslimi individualno, partnersko, družinsko in skupinsko psihoterapijo

Pri delu uporabljam čuječnost, hipnozo, dialoški in narativni pristop