Organi in predstavniki društva:

predsednik DSP: Zlatko Vršič
podpredsednica DSP : Jerica Penko;
Nadzorni odbor DSP : dr. Lea Šugman Bohinc, Žan Rojc in Majda Pučnik Rudl;
Izvršilni odbor DSP: Jerica Penko, Marina Haralović in Zlatko Vršič;
Disciplinska komisija DSPS : dr. Damjan Slabe, Darja Roškar in Ina Zlobko;
blagajničarka DSP: Darja Roškar;
predstavnica DSP v Strokovnem svetu SKZP: Ksenija Širnik;
predstavnica DSP v komisiji SKZP za podeljevanje diplom: Mag. Marjana Velikanje;
predstavnik DSP v Strokovnem svetu Sistemske enote SFU Ljubljana: Zlatko Vršič
predstavnica  Delovne skupine za pripravo Zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki deluje znotraj Strokovnega sveta SKZP: Darja Roškar.