Zlatko Vršič

Po zaključenem študiju na PF v Ljubljani  (smer socialna pedagogika) sem na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani končal izobraževanje iz sistemske družinske psihoterapije ter tudi po specializaciji  nadaljeval z usposabljanjem in  pridobivanjem znanj iz različnih psihoterapevtskih pristopov, partnerske terapije, hipnoterapije, EMDR , čuječnosti, meditacije ter  psihoterapije otrok in mladostnikov.

Od leta 2016 sem v procesu izobraževanja za supervizorja sistemskega pristopa.

Moje delo obsega:

  • individualno, skupinsko, partnersko ter družinsko svetovanje in  psihoterapijo;
  • pomoč otrokom in mladostnikom  v procesu odraščanja, osamosvajanja, kriznih situacijah (ločitev ali smrt staršev) ter pri različnih učnih in čustvenih težavah;
  • svetovanje staršem pri vzgojnih dilemah in za starševsko funkcijo obremenilnih situacijah (npr. ločitev, bolezen ali smrt katerega od staršev). 

Sem član slovenskega  in evropskega združenja  za sistemsko psihoterapijo.

Zavezan sem kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu, kodeksu  psihoterapevtov in kodeksu poklicne etike svoje stroke.

Katja Lesar
Sem specializantka psihodinamske psihoterapije, z dovoljenjem za delo pod supervizijo. Odkar pomnim me zanimajo globine človeške psihe in delovanja, raziskovanje pomena življenja in medsebojnih odnosov, možnosti spreminjanja in transformacije ter osebni razvoj. Po specialističnem študiju psihodinamske psihoterapije sem pred skoraj dvema letoma začela sodelovati v Psihoterapevtski ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda, od letošnjega leta pa delujem tudi samostojno v privatni psihoterapevtski praksi v Ljubljani.
Moje delo zajema individualno in skupinsko psihoterapijo in svetovanje. Med drugim v primerih različnih notranjih stisk in strahov, paničnih napadov, pri anksioznih in depresivnih težavah, izgorelosti, težavah v komunikaciji, vzgojnih težavah in težavah v partnerskih odnosih, ločitvah in pri raznoraznih drugih stiskah. Podpiram pri emocionalni in somatski umiritvi in zavedanju čutenja sebe in drugih. Predvsem pa vzpodbujam in spremljam na poti k samospoznavanju, boljšemu samozavedanju in samozaupanju, vzpostavljanju občutka varnosti in notranje stabilnosti, podpore, ter k večji radosti in pristnosti v življenju.
V odvisnosti od klienta in njegovega psihoterapevtskega procesa pri svojem delu poleg pogovornih kombiniram tudi različne druge tehnike in pristope kot so telesno-gibalne, dihalne in energetske tehnike, nevrolingvistično programiranje in tudi različne druge metode, katere spoznavam in preizkušam tekom svoje poti in učenja.

Pri svojem delu kot psihoterapevtka sem zavezana k etičnemu in strokovnemu ravnanju v skladu s pravili stroke.